Zamki Jurajskie

czyli konkursowy Web Quest
KRYTERIA OCENY
     W tabelce poniżej podane są szczegółowe kryteria oceniania.


  0 - 5 punktów 6 - 10 punktów 11 - 15 punktów 16 - 20 punktów
Opracowanie
tematu
Bardzo mało informacji Istotne informacje,
umieszczone w sposób chaotyczny
Dużo informacji,
które tworzą
logiczną całość,
pojawiają się
drobne błędy
Wszystkie istotne informacje,
praca bezbłędna
Estetyka pracy
(jakość prezentacji)
Mało ciekawa,
z drobnymi błędami
Wykonana
w sposób poprawny
Wykonana w sposób staranny
i pomysłowy
Wykonana bardzo dobrze,
wykorzystano wszystkie możliwości programu


Copyright _ 2013. Designed by Free Flash Templates
Privacy Policy | Terms of Use | XHTML | Tworzenie stron internetowych