Jus' Games!

Original Games by Arun Narayanan, Dec 2002

Instrukcja

  1. Wybierz poziom (od 3 do 10).
  2. Na planszy do gry znajdują się klocki z liczbami. Jedno miejsce pozostało wolne i służy do przesuwania klocków.
  3. Podczas gry klocki przesuwają się po planszy wykorzystując wolne miejsce.
  4. Kliknij START. Rozpocznie się odmierzanie czasu.
  5. Przestawiaj klocki w rzędzie lub kolumnie klikając na nie.
  6. Jeżeli chcesz przesunąć równocześnie kilka klocków w jednym rzędzie lub w jednej kolumnie, to możesz kliknąc na najdalszym klocku.
        Ułóż klocki we właściwej kolejności wykonując najmniejszą ilość ruchów w najkrótszym czasie.

Wybierz poziom:

Free JavaScripts provided
by The JavaScript Source
www.skryptoteka.pl