Moduł I
Mistrzowie na start!


Po raz kolejny ruszamy na spotkania z animacjami, programami i skryptami napisanymi w języku programowania Scratch.
Pomarańczowy Kotek przyjaźnie zaprasza nas do wspólnej zabawy.
Nasze prace


Daniel - klasa IV

Janusz - klasa V

Jagoda - klasa IV

Przemek - klasa IV