Moduł III
Maszynka losująca


Podczas dzisiejszego spotkania Mistrzowie Kodowania tworzyli maszynki służące do losowania liczb z podanego zakresu. Wylosowane liczby zapisywali jako elementy listy. Program okazał się bardzo prosty. Trochę więcej czasu Mistrzowie musieli poświęcić na opracowanie fragmentu kodu, który odpowiadał za losowanie różnych liczb, bez powtarzających się wyników.
Drugą wersją pisanego przez uczniów programu była maszynka do losowania imion. To zadanie także zostało zaliczone na 5. Gratulacje dla uczestników!!!

Nasze prace


Adrian - kl.V

Przemek - kl.VI