Moduł VI
Zgadnij, jaką liczbę pomyślałem?


Dotarliśmy już do modułu VI, w którym należało napisać skrypt gry polegającej na odgadnięciu liczby. Po raz pierwszy pracowaliśmy nad programem, w którym jest prowadzony dialog pomiędzy "duszkami". Było to bardzo ciekawe doświadczenie pozwalające nam tworzyć w przyszłości wiele nowych animacji. Ponadto pojawiła się także możliwość udzielania odpowiedzi przez użytkownika programu.
Dzisiejsze zajęcia nie należały do łatwych, ale warto było trochę wysilić swoje szare komórki.
Nasze prace


Małgosia - klasa IV

Jagoda - klasa IV

Karolina - klasa IV

Daniel - klasa IV

Patryk - klasa IV

Przemek - klasa IV

Janusz - klasa V