Moduł VII
Wyścigi duszków


Siódme nasze spotkanie miało na celu napisanie w języku Scratch programu przedstawiającego tor wyścigowy i biegające po nim duszki. Skrypty potrzebne do programu były wyjątkowo łatwe i szybko zakończyliśmy nasze zadania.
Postanowiliśmy więc trochę udoskonalić nasze prace i zmienić zasady "duszkowych" wyścigów, ale zamiary przerosły nasze możliwości i pozostaliśmy przy pierwotnych programach.


Nasze prace


Janusz - klasa V

Daniel - klasa IV