PUSTYNIA BŁĘDOWSKA  
     

Strona główna

Wprowadzenie

Zadania

Proces

Kryteria oceny

Ewaluacja

Źródła

PROCES

 1. Wybierzcie lidera zespołu odpowiedzialnego za przebieg Waszej pracy i kontakty z nauczycielem.
 2. Waszym zadaniem jest zgromadzić jak najwięcej informacji na poniższe tematy:
  • położenie geograficzne Pustyni Błędowskiej
  • flora i fauna charakterystyczna dla tego obszaru
  • przyczyny powstania terenu pustynnego w Polsce
  • legendy związane z powstaniem Pustyni Błędowskiej
  • wykorzystanie Pustyni Błędowskiej w celach
   • turystyczno-krajoznawczo-rekreacyjnych
   • gospodarczo-ekonomicznych
   • wojskowych
 3. Szukajcie informacji i zdjęć w Internecie, możecie korzystać z zamieszczonych w zakładce "Źródła" linków.
 4. Oprócz zasobów Internetowych warto także skorzystać z książek, albumów, przewodników i map
Postarajcie się przygotować:
 • mapkę
 • opis krajobrazu i przyrody
 • zdjęcia
 • ciekawostki historyczne, legendy
 • możliwości turystyczne (ciekawe piesze i rowerowe szlaki turystyczne)
 • inne atrakcje
Zdobyte materiały umieśćcie w prezentacji multimedialnej wykonanej w Power Poincie i zapisanej na płycie CD. Postarajcie się, żeby Wasze slajdy były wypełnione barwnymi zdjęciami, co wzbogaci Wasz pokaz.

PAMIĘTAJCIE O PRZESTRZEGANIU PRAW AUTORSKICH !!!

Termin realizacji projektu - 14 marca 2014 roku.