PODSUMOWANIE

     Jesteśmy głęboko przekonani, że wykonane przez Was prezentacje utwierdzą wszystkich odbiorców, że MATEMATYKA jest piękną dziedziną wiedzy, zasługującą w pełni na miano Królowej Nauk.
     Sądzimy, że dzięki realizacji tego projektu utrwalone zostały Wasze umiejętności informatyczne , ale także nabyliście więcej doświadczenia w ich stosowaniu. Mamy nadzieję, że nauczyliście się również pracy w zespole, wyboru najlepszych pomysłów oraz umiejętności wysłuchiwania siebie nawzajem.