PROCES

Będziecie pracowali w zespołach 3 - osobowych.
Każdy z Was będzie miał przydzielone zadania na miarę swych możliwo¶ci.
Wszyscy członkowie grupy odpowiadaj± za cały projekt.
W grupie wybierzcie lidera, który będzie konsultował się z nauczycielem i dbał o postępy prac w Waszej grupie.
W grupach współpracujcie ze sob±, komunikujcie się.
Wyszukuj±c informacje - b±dĽcie dociekliwi i krytyczni.
Do swoich projektów wybierajcie rzeczy ważne i najciekawsze.
Wyniki swojej pracy przedstawcie w postaci prezentacji multimadialnej wykonanej w programie Power Point (max 30 slajdów).
ŻYCZYMY POWODZENIA PODCZAS POSZUKIWAŃ UKRYTEJ MATEMATYKI.