WPROWADZENIE


     Ludzie od dawna pragnęli poznać cały otaczający nas świat. Szukali sposobów i metod pozwalających zrozumieć ład i harmonię przyrody, piękno muzyki i sztuki. Zauważyli, że MATAMATYKA jest doskonałym narzędziem do opisu fenomenalnych zjawisk.
     W czasie nauki szkolnej doświadczamy piękna, ogromu i potęgi MATEMATYKI.
Nie zawsze ją kochamy, ale zawsze czujemy do niej ogromny respekt i szacunek.
MATEMATYKA nie kończy się wraz z dzwonkiem szkolnym, jest naszym nieodłącznym druhem.
Spróbujcie spojrzeć na MATEMATYKĘ z innej perspektywy.
     Poszukajcie jej pięknego oblicza w otaczającym nas świecie. Jest ona dosłownie WSZĘDZIE, ale należy ją dostrzec.