ZADANIA

Wasze zadanie polega na odnalezieniu śladów MATEMATYKI wokół nas.

Zadanie 1.

Znajdźcie przykłady zastosowania MATEMATYKI w różnych sferach życia:
  1. w przyrodzie
  2. w sporcie
  3. w sztuce i architekturze
  4. w muzyce i literaturze
  5. w kosmosie
  6. w Waszych domach
  7. inne.
Zadanie 2.

Zgromadźcie zdjęcia, informacje, opisy, rysunki, wykresy potwierdzające Wasze hipotezy.
PAMIĘTAJCIE O POSZANOWANIU PRAW AUTORSKICH.
Sprawdźcie, czy autorzy wyrażają zgodę na wykorzystanie i kopiowanie materiałów zawartych na stronach WWW.
Zamieście linki do stron, z których pochodzą zdjęcia i teksty.

Zadanie 3.

Efekty swojej pracy przedstawcie w formie prezentacji multimedialnej.