Z   MATEMATYKˇ   PRZEZ   ŻYCIE,
czyli Web Quest dla wnikliwych poszukiwaczy

Matematyka jest alfabetem,
za pomoc± którego Bóg opisał wszech¶wiat.

Galileusz