Zamki Jurajskie

czyli Web Quest dla klasy VI
KRYTERIA OCENY
     W tabelce poniżej podane są szczegółowe kryteria oceniania.


Wykonanie zadania Początkowe
1 pkt
Rozwinięte
2 pkt
Zaawansowane
3 pkt
Wzorowe
4 pkt
Przygotowanie informacji Zgromadzono bardzo mało informacji. Informacje pobieżne nie wyczerpujące tematu. Informacje pełne,
bez błędów.
Bogaty zbiór informacji, poparty przykładami.
Wykonanie prezentacji Praca tylko zaczęta. Praca wykonana niestarannie. Praca wykonana starannie. Praca wykonana estetycznie, przemyślana.
Współpraca w grupie Całkowity brak współpracy. Słaba współpraca, większość prac została wykonana indywidualnie. Dobra organizacja i współpraca w grupie, bez konfliktów. Bardzo dobra współpraca w grupie, poczucie odpowiedzialności za powierzone zadanie.


Punktacja   12celujący
11-10bardzo dobry
9 - 8dobry
7 - 6dostateczny
5 - 4dopuszczający
3 - 0niedostateczny


Copyright _ 2013. Designed by Free Flash Templates
Privacy Policy | Terms of Use | XHTML | Tworzenie stron internetowych