Zamki Jurajskie

czyli Web Quest dla klasy VI
PROCES
Podzielcie się na grupy 3 - 4-osobowe.


 • W każdej grupie wybierzecie osobę odpowiedzialną za przebieg Waszej pracy.
 • Osoba ta w razie potrzeby kontaktuje się ze mną.
 • Wspólnie uzgadniacie i sprawiedliwie dzielicie się pracą.
 • Wszyscy członkowie grupy odpowiadają za cały projekt.
 • W grupach współpracujcie ze sobą, komunikujcie się.

Każda grupa wybiera jedną z wymienionych miejscowości.

Waszym zadaniem jest zgromadzenie informacji o następujących jurajskich miejscowościach:


 • Ogrodzieniec

 • Ojców

 • Smoleń

 • Szukajcie informacji i zdjęć w Internecie, korzystając z zamieszczonych w zakładce "Źródła" linków. Oprócz zasobów Internetowych warto także skorzystać z książek, albumów i map.

  Każda praca powinna zawierać:

  - mapkę z zaznaczoną trasą wycieczki,
  - wyznaczone miejsca postoju,
  - orientacyjny czas:
           a) przejazdu i postoju,
           b) zwiedzania obiektów historycznych,
           c) spacerów i innych,
  - opis krajobrazu i przyrody,
  - zdjęcia,
  - ciekawostki historyczne, legendy,
  - inne atrakcje.

  Zdobyte materiały umieśćcie w prezentacji multimedialnej wykonanej w Power Poincie i zapisanej na płycie CD. Prezentacja nie może zawierać więcej niż 30 slajdów. Postarajcie się, żeby Wasze slajdy były wypełnione barwnymi zdjęciami, co wzbogaci Wasz pokaz. PAMIĘTAJCIE O PRZESTRZEGANIU PRAW AUTORSKICH !!!

  Przewidziany czas na wykonanie zadania : 1 miesiąc.  Copyright _ 2013. Designed by Free Flash Templates
  Privacy Policy | Terms of Use | XHTML | Tworzenie stron internetowych